ประกวดราคาจ้างโรงฝึกงาน ๑๐๒/๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย: บ้านนกงาง เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2559 13.26 น. อ่าน 48