ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการ จำนวน 8 กลุ่ม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-biddi โดย: หาดใหญ่พิทยาคม เมื่อ 16 สิงหาคม 2562 11.45 น. อ่าน 46
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โดย: หาดใหญ่พิทยาคม เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559 20.02 น. อ่าน 2786
สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./38(พิเศษ) โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม โดย: หาดใหญ่พิทยาคม เมื่อ 11 กรกฎาคม 2559 09.18 น. อ่าน 730