โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โดย: หาดใหญ่พิทยาคม เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559 20.02 น. อ่าน 2303
สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./38(พิเศษ) โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม โดย: หาดใหญ่พิทยาคม เมื่อ 11 กรกฎาคม 2559 09.18 น. อ่าน 700