โครงงงานคุณธรรม หนูจ๋า...เงียบๆ หน่อย โรงเรียนวัดเตาปูน นำเสนอที่โรงแรมเอวาน่า โดย: วัดเตาปูน เมื่อ 05 กันยายน 2560 02.15 น. อ่าน 2145
เนื้อเพลงประจำโรงเรียนวัดเตาปูน สพป.สระบุรี 2 โดย: วัดเตาปูน เมื่อ 27 มิถุนายน 2560 01.54 น. อ่าน 190
ไฟล์นำเสนอกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม โดย: วัดเตาปูน เมื่อ 15 พฤษภาคม 2560 13.05 น. อ่าน 3158
การฝึกทำโครงงานคุณธรรมอย่างง่ายๆ..กับครูบอย โดย: วัดเตาปูน เมื่อ 04 เมษายน 2560 12.53 น. อ่าน 2146
การพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการของนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน โดยกิจกรรมโครงงานคุณธรรม (The Developme โดย: วัดเตาปูน เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2559 11.55 น. อ่าน 583