รวมรูปภาพกิจกรรม โดย: วัดหนองตะเฆ่ เมื่อ 21 มิถุนายน 2562 09.44 น. อ่าน 53
แจกหนังสือ โรงเรียนที่ดี Good Schools โดย: วัดหนองตะเฆ่ เมื่อ 05 มีนาคม 2562 09.59 น. อ่าน 76
เอกสารโรงเรียนสีขาว โดย: วัดหนองตะเฆ่ เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2561 10.56 น. อ่าน 138