ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องไฟฟ้าน่ารู้ โดย: วัดตาขัน เมื่อ 14 มิถุนายน 2560 12.26 น. อ่าน 550
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5E) สำหรับครู วิชาฟิสิกส์ เรื่อง แรง มวล และกฎก โดย: วัดตาขัน เมื่อ 14 มิถุนายน 2560 12.17 น. อ่าน 645