รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1 โดย: บ้านท่าเกวียน เมื่อ 11 มีนาคม 2559 10.23 น. อ่าน 1016
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สร้างสรรค์งานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดย: บ้านท่าเกวียน เมื่อ 08 กันยายน 2556 10.26 น. อ่าน 2219