บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.3 โดย: ไทยวัฒนาประชารัฐ เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2558 10.05 น. อ่าน 380
บทเรียนคอมพิเตอร์ช่วยสอน แบบมัลติมีเดีย เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดย: ไทยวัฒนาประชารัฐ เมื่อ 23 ธันวาคม 2556 10.03 น. อ่าน 197