เรื่อง โครงงานหุ่นยนต์พ่นปุ๋ย กลุ่มหัวข้อ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & B [12 ตุลาคม 2559 00.51 น.] อ่าน 705
โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติ [12 ตุลาคม 2559 00.45 น.] อ่าน 265