การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโดยสื่อ DLTV จากโรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ สพป.นครราชสีมา เขต 7 โดย: บ้านโชคชัย เมื่อ 13 ธันวาคม 2560 05.17 น. อ่าน 73
การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโดยสื่อ DLTV จากโรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี และโรงเรียนบ้ โดย: บ้านโชคชัย เมื่อ 13 ธันวาคม 2560 05.13 น. อ่าน 79
การศึกษาดูงานโดยสื่อ DLTV จากศูนย์หนองโพนเงิน สพป.มหาสารคาม เขต 3 โดย: บ้านโชคชัย เมื่อ 13 ธันวาคม 2560 05.06 น. อ่าน 76
การศึกษาดูงานโดยสื่อ DLTV จากโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา และโรงเรียนบ้านม่วงน้อย สพป.มหาสารคาม โดย: บ้านโชคชัย เมื่อ 13 ธันวาคม 2560 05.02 น. อ่าน 150
การศึกษาดูงานโดยสื่อ DLTV จากโรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม สพป.มหาสารคาม เขต 3 โดย: บ้านโชคชัย เมื่อ 13 ธันวาคม 2560 04.56 น. อ่าน 55
ประเมินโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ BEST DLTV ระดับภูมิภาค ที่ 12 ประจำปี 2559 โดย: บ้านโชคชัย เมื่อ 30 มีนาคม 2560 23.05 น. อ่าน 106