ผลสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2558 โดย: บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย เมื่อ 27 มิถุนายน 2559 10.55 น. อ่าน 133
การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ โดย: บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย เมื่อ 27 มิถุนายน 2559 10.49 น. อ่าน 110
ผลการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2557 โดย: บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย เมื่อ 08 มิถุนายน 2558 13.52 น. อ่าน 167