ผู้อำนวยการรับเข็มเชิดชูเกียรติรางวัล 'คุรุคุณธรรม เข็มทอง" สำนักงานคุรุสภา ระดับประเทศ โดย: วชิรป่าซาง เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2559 06.03 น. อ่าน 228
ครูผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน นายพิเชษฐ์ ใจปวน โดย: วชิรป่าซาง เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2559 06.01 น. อ่าน 179