ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โรคที่ควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึก โดย: วัดผาสุการาม เมื่อ 28 มิถุนายน 2561 15.46 น. อ่าน 15
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน โดย: วัดผาสุการาม เมื่อ 09 มิถุนายน 2561 22.40 น. อ่าน 156