ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุและการนำไปใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย: บ้านบางสาน เมื่อ 25 เมษายน 2561 14.20 น. อ่าน 357
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โดย: บ้านบางสาน เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2561 18.43 น. อ่าน 442
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิต ในระบบนิเวศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย: บ้านบางสาน เมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2561 21.26 น. อ่าน 236
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุพรรณิการ์ ขันทอง โดย: บ้านบางสาน เมื่อ 24 ธันวาคม 2560 14.42 น. อ่าน 212
การแข่งขันวชิรวิชาการ ปี 2560 โดย: บ้านบางสาน เมื่อ 09 ธันวาคม 2560 15.29 น. อ่าน 139
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โดย: บ้านบางสาน เมื่อ 21 ตุลาคม 2560 15.43 น. อ่าน 276
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดระนอง โดย: บ้านบางสาน เมื่อ 23 ธันวาคม 2559 22.17 น. อ่าน 377
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 65 โดย: บ้านบางสาน เมื่อ 11 ธันวาคม 2558 13.50 น. อ่าน 269