แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 [30 กรกฎาคม 2562 15.58 น.] อ่าน 3
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [25 กรกฎาคม 2562 14.44 น.] อ่าน 5
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [25 กรกฎาคม 2562 14.33 น.] อ่าน 5
มาตรฐานการปฏิบัติงาน [25 กรกฎาคม 2562 14.14 น.] อ่าน 6
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [24 กรกฎาคม 2562 13.12 น.] อ่าน 6
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [24 กรกฎาคม 2562 11.37 น.] อ่าน 1
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [23 กรกฎาคม 2562 15.48 น.] อ่าน 7
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ [23 กรกฎาคม 2562 09.25 น.] อ่าน 12
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [22 กรกฎาคม 2562 12.50 น.] อ่าน 15
มาตรฐานการให้บริการ [21 กรกฎาคม 2562 12.34 น.] อ่าน 11