การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [16 กันยายน 2563 11.17 น.] อ่าน 36
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 [15 กันยายน 2563 21.04 น.] อ่าน 33
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [15 กันยายน 2563 15.41 น.] อ่าน 37
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต [15 กันยายน 2563 15.31 น.] อ่าน 33
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [15 กันยายน 2563 14.55 น.] อ่าน 30
การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [15 กันยายน 2563 14.45 น.] อ่าน 40
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและกรรมการที่ปรึกษา [15 กันยายน 2563 13.59 น.] อ่าน 29
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [14 กันยายน 2563 19.23 น.] อ่าน 35
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี (รอบ 6 เดือน) [14 กันยายน 2563 19.04 น.] อ่าน 70
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) [11 กันยายน 2563 14.33 น.] อ่าน 80