ประกาศศูนย์ประสานงานโควิด-19 [27 เมษายน 2563 12.23 น.] อ่าน 19