การจัดนิทรรศการ โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีพระบรมราชาภิเษก [06 มิถุนายน 2562 10.31 น.] อ่าน 44