ได้รับคัดเลือกเป็น "โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล" [22 กรกฎาคม 2562 13.04 น.] อ่าน 2
รางวัล บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2561 - 2563 [22 กรกฎาคม 2562 13.04 น.] อ่าน 105
รางวัล เหรียญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโ [22 กรกฎาคม 2562 12.55 น.] อ่าน 20