รางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่นระดับ ดีเลิศ โครงการ “หละอ่อนรุ่นใหม่ใส่ใจ๋คนเฒ่า” ปี ๒๕๕๘ [23 สิงหาคม 2562 12.13 น.] อ่าน 82
เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนดีประจำอำเภอ ปีการศึกษา 2554 [23 สิงหาคม 2562 12.11 น.] อ่าน 103
ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น ปี 2553 [23 สิงหาคม 2562 12.02 น.] อ่าน 65
ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปี 2552 [23 สิงหาคม 2562 11.51 น.] อ่าน 105