มส.ว.รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง และรางวัลร [29 พฤศจิกายน 2563 15.30 น.] อ่าน 19
ลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูสมนึก ดิษฐ์กระจัน ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนแม่สัน [27 เมษายน 2563 20.47 น.] อ่าน 72
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ [27 เมษายน 2563 20.46 น.] อ่าน 42
ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่สันวิทยา รับมอบเสื้อนักกีฬาจาก "ร้านมอส [27 เมษายน 2563 20.43 น.] อ่าน 45
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูครูสมนึก ดิษฐ์กระจัน ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย 1.นางสาวมินญาดา กระทาง [27 เมษายน 2563 12.54 น.] อ่าน 45
ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้ารับรางวัลชนะเลิศโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง “โครงการ Shift and Share [27 เมษายน 2563 12.52 น.] อ่าน 43
ของแสดงความยินดีกับ นางสาวภาวิณี สันปัญญา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2561 ได้รับมอบเงิน [27 เมษายน 2563 12.15 น.] อ่าน 29
เข้ารับรางวัลรักษามาตรฐานโรงเรียน สุดยอดต้นแบบ​ฟื้นฟูศีลธรรมโลก​ปี​พุทธศักราช​ (V-star quality Award [27 เมษายน 2563 12.11 น.] อ่าน 25
รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก(V-star quality Award) ปีพุทธศักราช ประจำปีการศึกษา 2561 [27 เมษายน 2563 12.06 น.] อ่าน 27
ขอแสดงความยินดีกับ นายอัสดาวุฒิ ทองเตจา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนแม่สันวิทยา [27 เมษายน 2563 11.48 น.] อ่าน 12