ร.ร.วัดงิ้วราย รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 เต้นประกอบเพลงแปรงฟัน ระดับจังหวัด [24 กันยายน 2562 14.52 น.] อ่าน 36
ร.ร.วัดงิ้วราย รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบ Coaching Teams วัลระดับภาค [24 กันยายน 2562 14.45 น.] อ่าน 32
ร.ร.วัดงิ้วราย นำเสนอ Best Prectice บริษัทสร้างการดี ระดับภูมิภาค [24 กันยายน 2562 14.36 น.] อ่าน 72