2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน เทควันโด อยุธยาโอเพ่นฯ 2019 [04 พฤศจิกายน 2562 14.05 น.] อ่าน 68
มอบเกียรติบัตร NT เต็ม ด้านคำนวณ 2561 [04 พฤศจิกายน 2562 13.58 น.] อ่าน 99
รองชนะเลิศอันดับ2 ฟุตบอล 2562 [04 พฤศจิกายน 2562 13.06 น.] อ่าน 176
มอบเกียรติบัตรเพลงบอก คณะ ศ.เหมศิลป์ถิ่นบ้านชะอวด [15 ตุลาคม 2562 13.24 น.] อ่าน 155
รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการ [12 มิถุนายน 2562 15.31 น.] อ่าน 181
ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ ของทีมฟุตซอล โรงเรียนบ้านชะอวด รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 [24 มกราคม 2562 13.55 น.] อ่าน 303
นักเรียรับเกียรติบัตรสอบวัดความรู้ งานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนชะอวด [24 มกราคม 2562 13.52 น.] อ่าน 269
รางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดตรัง [24 มกราคม 2562 13.43 น.] อ่าน 242
รับรางวัล ชมเชย การประกวดบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2561 [01 ตุลาคม 2561 09.39 น.] อ่าน 201
การประกวดบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2561 [01 ตุลาคม 2561 08.45 น.] อ่าน 53