รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดมโนราห์เยาวชน เนื่องในงานเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช [19 พฤศจิกายน 2562 14.55 น.] อ่าน 42
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน (ทีม) ในเทศบาลประเพณีบุญสารทเดือนสอบ จังหวัดนครศรีธรรม [19 พฤศจิกายน 2562 14.38 น.] อ่าน 32
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช [19 พฤศจิกายน 2562 14.34 น.] อ่าน 38
รางวัลชมเชย การแข่งขันสร้างสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับภาคใต้ [11 กันยายน 2562 10.17 น.] อ่าน 38
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันสร้างสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช [11 กันยายน 2562 10.12 น.] อ่าน 121