วีดีโอประกอบการทำใบงานที่ 4 เรื่องการคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก ประถมศึกษาปีที่ 2 [07 มกราคม 2564 12.26 น.] อ่าน 253
เมนูกะเพราไก่คุณหนู (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) [06 มกราคม 2564 15.27 น.] อ่าน 56
วีดีโอประกอบการทำใบงานที่ 3 เรื่องการคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก ประถมศึกษาปีที่ 2 [06 มกราคม 2564 13.45 น.] อ่าน 283
วีดีโอประกอบการทำใบงานที่ 2 เรื่องการบวกและการคูณ ประถมศึกษาปีที่ 2 [05 มกราคม 2564 13.26 น.] อ่าน 246
รายงานการอบรม-ครูรัตธิญา สงวนศักดิ์ [17 กันยายน 2563 23.03 น.] อ่าน 59
แบบฝึกทักษะเรียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ [29 พฤษภาคม 2563 16.07 น.] อ่าน 130
แบบฝึกทักษะการบวก [29 พฤษภาคม 2563 15.42 น.] อ่าน 53
การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ไม่มีทด [29 พฤษภาคม 2563 15.31 น.] อ่าน 44
แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องคำนาม [29 พฤษภาคม 2563 15.02 น.] อ่าน 63