การแข่งขันกีฬาสีภายใน กุดเชือกเกมส์
การแข่งขันกีฬาสี วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560
เมื่อ 24 ตุลาคม 2560 05.00 น. โดย: บ้านกุดเชือก อ่าน 6
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
เมื่อ 24 ตุลาคม 2560 04.55 น. โดย: บ้านกุดเชือก อ่าน 3
กิจกรรมบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล 23-29 ตุลาคม พ.ศ.2560
กิจกรรมบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม พ.ศ.2560
เมื่อ 24 ตุลาคม 2560 04.35 น. โดย: คลองพระยานาคราช อ่าน 2
ขอขอบคุณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
โรงเรียนบ้านไร่ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 155) ขอขอบคุณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เมื่อ 24 ตุลาคม 2560 03.31 น. โดย: บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) อ่าน 3
เกษียณอายุราชการ ครูทองปาน ทองจุ้ย
โรงเรียนบ้านไร่ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 155) จัดงานมุทิตาจิต ให้ครูทองปาน ทองจุ้ย ที่เกษียณอายุราชการ
เมื่อ 24 ตุลาคม 2560 03.16 น. โดย: บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) อ่าน 3