กิจกรรมแปรงฟันล้างมือ
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 19.16 น. โดย: วัดอรัญญิการาม อ่าน 2
โครงงานคณิตศาสตร์อับดับที่5ของประเทศ
โครงงานคณิตศาสตร์อับดับที่5ของระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 17.33 น. โดย: หนองแวงพิทยาคม อ่าน 22
โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดฝึกอบรมและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดฝึกอบรมและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านทับร้าง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 16.35 น. โดย: บ้านทับร้าง อ่าน 9
เข้าค่ายลูกเสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่
เข้าค่ายลูกเสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 16.16 น. โดย: วัดระเบาะไผ่ อ่าน 6
โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเกาะช้าง
อำเภอเกาะช้างจัดทำโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเกาะช้าง
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 15.45 น. โดย: วัดสลักเพชร อ่าน 7