พิธีไหว้ครู61
โรงเรียนบ้านวังเพลิง ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561
เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 17.47 น. โดย: บ้านวังเพลิง อ่าน 4
กิจกรรม บางสานเกมส์ ครั้งที่ 3
-
เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 17.30 น. โดย: บ้านบางสาน อ่าน 4
กิจกรรม ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
-
เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 17.26 น. โดย: บ้านบางสาน อ่าน 4
กิจกรรมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561
-
เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 17.21 น. โดย: บ้านบางสาน อ่าน 4
กิจกรรม สานสัมพันธ์ชุมชน
-
เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 17.16 น. โดย: บ้านบางสาน อ่าน 6