กีฬาสีสัมพันธ์โรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 87
กีฬาสีสัมพันธ์โรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 87
เมื่อ 19 มกราคม 2560 16.34 น. โดย: ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 อ่าน 2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
โรงเรียนบ้านลำเพิญได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ในวันที่ 7 - 8
เมื่อ 19 มกราคม 2560 16.28 น. โดย: บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) อ่าน 2
กิจกรรมประชุมโครงการ “ดื่มน้ำเปล่า เซาเบาหวาน”
โรงเรียนบ้านลำเพิญ ร่วมกับ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดขาคีม ได้จัดกิจกรรมโครงการ “ดื่มน้ำเปล่า เซาเบาหวาน” ในวันที่ 28 กันยายน 2559
เมื่อ 19 มกราคม 2560 16.16 น. โดย: บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) อ่าน 2
ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง
ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องเพื่อเป็นกำลังใจในการเตรียมการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
เมื่อ 19 มกราคม 2560 16.20 น. โดย: วัดบ้านเวียงหนองล่อง อ่าน 1
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 2
โรงเรียนบ้านลำเพิญ ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 2 ในวันที่ 22-23 กันยายน 2559
เมื่อ 19 มกราคม 2560 16.07 น. โดย: บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) อ่าน 1