โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สหวิทยศึกษาวิหารแดง
เมื่อ 26 มกราคม 2563 00.43 น. โดย: ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) อ่าน 13
ประชุมทางไกล (video conference) การชี้แจงการดำเนินการกรรมการระดับสนามสอบ (O-NET)
เมื่อ 26 มกราคม 2563 00.13 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 10
โรงเรียนบ้านพระนอน ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 อำเภอ ประจำปีการ
เมื่อ 25 มกราคม 2563 20.57 น. โดย: บ้านพระนอน อ่าน 21
ประชุมสมาคมศิษย์เก่า
สมาคมศิษยเก่าโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ประชุมสรุปยอดเงิน งาน 91 ปี สายสัมพันธ์น้องพี่เสนศิริอนุสรณ์
เมื่อ 25 มกราคม 2563 18.39 น. โดย: เสนศิริอนุสรณ์ อ่าน 8
วันเด็ก 63
10 มกราคม 2563 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กๆ ทุกคน
เมื่อ 25 มกราคม 2563 18.34 น. โดย: เสนศิริอนุสรณ์ อ่าน 19