ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
.
เมื่อ 16 มิถุนายน 2562 08.32 น. โดย: วัดเกาะวังไทร อ่าน 3
ขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าของร้านทรัพย์ลาภทวี
เมื่อ 16 มิถุนายน 2562 05.39 น. โดย: วัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) อ่าน 5
รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนชุมชนทมป่าข่า
เมื่อ 15 มิถุนายน 2562 22.35 น. โดย: ชุมชนทมป่าข่า อ่าน 44
กิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๒ ( วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ )
กิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๒ ( วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ )
เมื่อ 15 มิถุนายน 2562 21.15 น. โดย: วัดโยธาธรรม อ่าน 13
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า
เมื่อ 15 มิถุนายน 2562 21.10 น. โดย: ชุมชนทมป่าข่า อ่าน 28