การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา เเละ PLC
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านด่าน
เมื่อ 03 มิถุนายน 2563 00.12 น. โดย: บ้านด่าน อ่าน 6
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เมื่อ 02 มิถุนายน 2563 22.28 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 7
นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโ
เมื่อ 02 มิถุนายน 2563 21.14 น. โดย: ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ อ่าน 3
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
เมื่อ 02 มิถุนายน 2563 20.50 น. โดย: บ้านบางคราม อ่าน 6
การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียนเตรียมเปิดภาคเรียน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 คณะครูโรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษกได้จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียนเตรียมเปิดภาคเรียน
เมื่อ 02 มิถุนายน 2563 20.06 น. โดย: บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก อ่าน 27