ประชุม สอบ O-net
ดร.อมรวดี สินเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคุณครูญาณกาญจน์ จิตคำรณเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบ o-net ช่วงช
เมื่อ 21 มกราคม 2562 11.27 น. โดย: ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ่าน 3
ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบ แข่งขัน วิชาการระดับนานาชาต ิ
เมื่อ 21 มกราคม 2562 10.34 น. โดย: อนุบาลศรีอรัญโญทัย อ่าน 26
โรงเรียนบ้านอูล่องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 ศึกษาดูงานโรงเรียนพระราชทาน
นายชูศักดิ์ ธารทะเลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอูล่องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะครูบุคลากรทา
เมื่อ 21 มกราคม 2562 09.56 น. โดย: อนุบาลหล่มเก่า อ่าน 6
บรรยากาศการสอบวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
เมื่อ 21 มกราคม 2562 09.54 น. โดย: อนุบาลสิงห์บุรี อ่าน 6
กิจกรรมเกษตรอินทรีย์
เมื่อ 21 มกราคม 2562 09.35 น. โดย: บ้านหนองประดู่ อ่าน 30