ยินดีต้อนรับครูคนใหม่
ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่
เมื่อ 28 เมษายน 2560 20.06 น. โดย: บ้านหนองเม็ก อ่าน 29
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
เมื่อ 28 เมษายน 2560 14.39 น. โดย: ปากพูน อ่าน 53
ธรรมสัญจร
ธรรมสัญจร โรงเรียนบ้านเขามัน ถึง หมู่บ้านมอญซันญ่า
เมื่อ 28 เมษายน 2560 13.56 น. โดย: บ้านเขามัน อ่าน 6
หน่วยแพทย์ พอ.สว บริการตรวจสุขภาพเพื่อรักษาชาวบ้าน
โรงเรียนบ้านเขามันยินดีต้อนรับ หน่วยแพทย์ พอ.สว
เมื่อ 28 เมษายน 2560 13.44 น. โดย: บ้านเขามัน อ่าน 4
ก้าวสู้...สู่ฝัน
กิจกรรมเลี้ยงส่งอำลานักเรียนชั้นป.6 และแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยปีการศึกษา 2559
เมื่อ 28 เมษายน 2560 10.59 น. โดย: บ้านหนองปรือ อ่าน 6