กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนบ้านท่าลาด
เมื่อ 19 สิงหาคม 2560 15.58 น. โดย: บ้านท่าลาด อ่าน 5
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 25
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2560
เมื่อ 19 สิงหาคม 2560 14.34 น. โดย: ศรีสะอาดวิทยาคม อ่าน 7
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษากันทราศรีปราสาท
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษากันทราศรีปราสาท "ศรีสะอาดเกมส์"
เมื่อ 19 สิงหาคม 2560 14.15 น. โดย: ศรีสะอาดวิทยาคม อ่าน 7
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.ปลาย เป็นตัวแทนภาคใต้ไปแข่งขันระดับประเทศ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนตากใบ ได้ส่งโครงงานเข้าประกวด ระดับเขตพื้นที่ และได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เมื่อ 19 สิงหาคม 2560 13.59 น. โดย: ตากใบ อ่าน 9
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น คว้าเหรียญทองแดง ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มอ.
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนตากใบ ได้ส่งโครงงานเข้าประกวด ระดับเขตพื้นที่ และได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เมื่อ 19 สิงหาคม 2560 13.42 น. โดย: ตากใบ อ่าน 7