วันสุนทรภู่
โรงเรียนไผ่แก้ววิทยาจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2560
เมื่อ 28 มิถุนายน 2560 08.48 น. โดย: ไผ่แก้ววิทยา
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 หลังจากเสร็จพิธีสวนสนามและทบทวนกฏและคำปฏิญาณของลูกเสือ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและป้องกันโรคไข้เล
เมื่อ 28 มิถุนายน 2560 08.46 น. โดย: บ้านแม่ต๋ำ
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ จัดพิธีสวนสนาม และทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ ประจำปี 2560
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ จัดพิธีสวนสนาม และทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ ประจำปี 2560 เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคม ของทุกปี
เมื่อ 28 มิถุนายน 2560 08.43 น. โดย: บ้านแม่ต๋ำ อ่าน 1
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ รับการประเมินการติดตามตรวจสอบคุณภาพและการบริหารจัดการของสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ รับการประเมินการติดตามตรวจสอบคุณภาพและการบริหารจัดการของสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2
เมื่อ 28 มิถุนายน 2560 08.41 น. โดย: บ้านแม่ต๋ำ อ่าน 1
กิจกรรมพระธรรมทูต ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนตลาดเจริญสุขเข้าร่วมกิจกรรมพระธรรมทูต ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อ 28 มิถุนายน 2560 08.33 น. โดย: ตลาดเจริญสุข อ่าน 5