กิจกรรม การคัดแยกขยะ
ปัญหาขยะล้นเมืองในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาที่ยังแก้ไขได้ยากเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องของการคัดแยกขยะ รวมถึงการกำจัดขยะที่ถูกวิธี
เมื่อ 20 มีนาคม 2562 14.22 น. โดย: อนุบาลควนโดน อ่าน 25
การออกกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
วันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สพม.26 ออกกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เมื่อ 20 มีนาคม 2562 14.32 น. โดย: หนองม่วงวิทยาคาร
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2561
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 20 มีนาคม 2562 13.53 น. โดย: วัดทับกระดาน อ่าน 10
กิจกรรมเลือกสภานักเรียน
กิจกรรมเลือกสภานักเรียน
เมื่อ 20 มีนาคม 2562 13.40 น. โดย: บ้านควนเนียงใน อ่าน 9
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียน
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียน
เมื่อ 20 มีนาคม 2562 13.17 น. โดย: บ้านควนเนียงใน อ่าน 3