จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า นำโดย นายสรชัย บัญเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนจำไฮบ้านเหล่าและคณะครู จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2560
เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2561 10.27 น. โดย: จำไฮบ้านเหล่า อ่าน 3
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านปากน้ำศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านโพนแพง
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านปากน้ำศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านโพนแพง
เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2561 09.09 น. โดย: บ้านโพนแพง อ่าน 18
20 ก.พ. 61 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพ การแก้ไขหมอกควันและไฟป่าระดับตำบล
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพ การแก้ไขหมอกควันและไฟป่าระดับตำบล
เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2561 08.29 น. โดย: ห้วยมะเกลือวิทยา อ่าน 9
งานวิชาการปริทรรศน์ (Open House)
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2561 12.00 น. โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข อ่าน 22
ทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช พัทยา
ทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 22 ก.พ. 2561 ครับ
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2561 11.40 น. โดย: สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ อ่าน 15