กิจกรรมบัณฑิตน้อยนักเรียน อนุบาล 2 และวันแห่งความสำเร็จ นักเรียนชั้น ป.6
กิจกรรมบัณฑิตน้อยนักเรียน อนุบาล 2 และวันแห่งความสำเร็จ นักเรียนชั้น ป.6
เมื่อ 26 มีนาคม 2560 14.17 น. โดย: คลองพานทอง อ่าน 9
พิธีปัจฉิม มอบวุฒิบัตร&ประกาศนียบัตร
พิธีปัจฉิมและมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยชั้นอนุบาลปีที่ 2 มอบประกาศนียบัตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
เมื่อ 26 มีนาคม 2560 10.21 น. โดย: บ้านหนองใหญ่ อ่าน 13
คณะครูช่วยงานวัดสองพี่น้องอ.พนม
คณะครูช่วยงานวัดสองพี่น้องอ.พนม
เมื่อ 26 มีนาคม 2560 08.37 น. โดย: บ้านหญ้าปล้อง อ่าน 4
เยี่ยมบ้านนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
เมื่อ 26 มีนาคม 2560 08.19 น. โดย: บ้านหญ้าปล้อง อ่าน 6
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
วันที่ 13 มีนาคม 2560 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร
เมื่อ 25 มีนาคม 2560 20.34 น. โดย: โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด อ่าน 11