วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9
สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9
เมื่อ 16 สิงหาคม 2561 21.38 น. โดย: บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) อ่าน 7
PLC โรงเรียนบ้านนาวัว
ครูนำปัญหามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันพร้อมทั้งหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกัน
เมื่อ 16 สิงหาคม 2561 21.29 น. โดย: บ้านนาวัว อ่าน 3
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อ 16 สิงหาคม 2561 20.55 น. โดย: บ้านไม้ยามิตรภาพที่168 อ่าน 25
มอบรองเท้าให้กับนักเรียนและทุนการศึกษา
คุณอรุณศรี แซ่ตั้ง ร้านฮั้วเม้ง และคณะมามอบรองเท้าให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบง และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก เด็กๆดีใจและมีความสุขมากเลยค่ะ เด็ก
เมื่อ 16 สิงหาคม 2561 17.57 น. โดย: บ้านบง อ่าน 14
มอบรองเท้าให้กับนักเรียนและทุนการศึกษา
คุณอรุณศรี แซ่ตั้ง ร้านฮั้วเม้ง และคณะมามอบรองเท้าให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบง และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก เด็กๆดีใจและมีความสุขมากเลยค่ะ เด็ก
เมื่อ 16 สิงหาคม 2561 17.57 น. โดย: บ้านบง อ่าน 9