25 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่อนามัย รพ.สต.บ้านท่าไท มาตรวจฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล
25 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่อนามัย รพ.สต.บ้านท่าไท มาตรวจฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 -3
เมื่อ 21 ตุลาคม 2562 04.32 น. โดย: บ้านท่าไท อ่าน 8
9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านท่าไทจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดกระบี่
9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านท่าไทจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดกระบี่ (ลานปูดำ , ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ , สุสานหอยล้า
เมื่อ 21 ตุลาคม 2562 04.18 น. โดย: บ้านท่าไท อ่าน 8
8 สิงหาคม 2562 (บ่าย) โรงเรียนบ้านท่าไทจัดกิจกรรมวันอาเซียน
8 สิงหาคม 2562 (บ่าย) โรงเรียนบ้านท่าไทจัดกิจกรรมวันอาเซียน
เมื่อ 21 ตุลาคม 2562 04.14 น. โดย: บ้านท่าไท อ่าน 3
8 สิงหาคม 2562 (เช้า) คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
8 สิงหาคม 2562 (เช้า) คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
เมื่อ 21 ตุลาคม 2562 04.09 น. โดย: บ้านท่าไท อ่าน 3
1-2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านท่าไทร่วมกับโรงเรียนในตำบลคลองพา จำนวน 7 โรงเรียน นำนักกเรียนชั้นประถมศ
1-2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านท่าไทร่วมกับโรงเรียนในตำบลคลองพา จำนวน 7 โรงเรียน นำนักกเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าอบรมค่ายคุณธรรม-จริยธรรมแก่เด็ก แ
เมื่อ 21 ตุลาคม 2562 04.04 น. โดย: บ้านท่าไท อ่าน 1