ข่าวกิจกรรม วัดนาคปรก
ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมวิทยากรค่าย ป.ป.ช. สพฐ. น้อย
ครูผู้สอนโรงเรียนวัดนาคปรก เข้ารับการอบรมวิทยากรค่าย ป.ป.ช. สพฐ.น้อย ณ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ในวันที่
เมื่อ 01 กันยายน 2563 00.09 น. โดย: วัดนาคปรก อ่าน 39 ครั้ง
ค่าย ป.ป.ช. สพฐ. น้อย
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวัดนาคปรก โดยครูวิทยากรและนักเรียนแกนนำจัดกิจกรรมให้ความรู้ในค่าย ป.ป.ช. สพฐ. น้อย โดยมีนักเรียนชั้น ป.4-ป.5 เข้าร่วมกิ
เมื่อ 31 สิงหาคม 2563 23.45 น. โดย: วัดนาคปรก อ่าน 59 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาคปรกประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
ผูบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดนาคปรก ร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต พร้อมแสดงท่าสัญลักษณ์ต้านทุจริต
เมื่อ 31 สิงหาคม 2563 23.38 น. โดย: วัดนาคปรก อ่าน 21 ครั้ง
มาโรงเรียนอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิท (COVID19)
เมื่อ 31 สิงหาคม 2563 23.08 น. โดย: วัดนาคปรก อ่าน 24 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 6 รายการ