ข่าวกิจกรรม วัดราชโอรส
เทศกาลทานาบาตะ 2019
เทศกาลทานาบาตะ 2019
เมื่อ 07 กรกฎาคม 2562 10.07 น. โดย: วัดราชโอรส อ่าน 30 ครั้ง
การอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2562
การอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 22 พฤษภาคม 2562 08.59 น. โดย: วัดราชโอรส อ่าน 48 ครั้ง
รับรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนทั่วไป
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 โรงเรียนวัดราชโอรส รับรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อ 03 เมษายน 2562 10.30 น. โดย: วัดราชโอรส อ่าน 180 ครั้ง
การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดราชโอรส
เมื่อ 30 มีนาคม 2562 11.36 น. โดย: วัดราชโอรส อ่าน 111 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 86 รายการ