ข่าวกิจกรรม บ้านทับร้าง
ศึกษาดูงานวิถีการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนบ้านทับร้าง นำโดย ผอ.เฉลา ระโหฐาน ได้จัดโครงการศึกษาดูงานให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงานวิถีการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐก
เมื่อ 08 กันยายน 2563 14.20 น. โดย: บ้านทับร้าง อ่าน 61 ครั้ง
โรงเรียนบ้านทับร้าง นำโดย นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้างได้ร่วมกับสวนสัตว์เปิดเขาเข
เมื่อ 08 กันยายน 2563 14.15 น. โดย: บ้านทับร้าง อ่าน 86 ครั้ง
อบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อการทดสอบ NT/O-NET ปีการศึกษา 2563
ผู้บริหาร โดยนางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้างและคณะครู เข้ารับการอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อการทดสอบ NT/O-NE
เมื่อ 24 สิงหาคม 2563 16.27 น. โดย: บ้านทับร้าง อ่าน 150 ครั้ง
อบรมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
โรงเรียนบ้านทับร้าง นำโดย นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้างจัดอบรมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
เมื่อ 24 สิงหาคม 2563 16.22 น. โดย: บ้านทับร้าง อ่าน 55 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 121 รายการ