ข่าวกิจกรรม จินดาวิทยาคาร 3
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต.หนองไฮ ออกบริการฉีดวัคซึีนแก่นักเรียนโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต.หนองไฮ ออกบริการฉีดวัคซึีนแก่นักเรียนโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 ทางโ่รงเรียนต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสน
เมื่อ 11 กันยายน 2560 03.35 น. โดย: จินดาวิทยาคาร 3 อ่าน 77 ครั้ง
กิจกรรมพระสอนศิลธรรม
เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2556 08.48 น. โดย: จินดาวิทยาคาร 3 อ่าน 223 ครั้ง
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2 รายการ