ข่าวกิจกรรม บ้านกุงขาม
รับทุน ที่ อุทยานธรรมดงยาง
ทางอุทยานธรรมดงยาง ได้มอบทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านกุงขาม ได้รับ 3 ทุน
เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561 13.27 น. โดย: บ้านกุงขาม อ่าน 18 ครั้ง
เลีัยงอาหารกลาง
นางพัณนิดา จิตรโชติ มาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
เมื่อ 26 กรกฎาคม 2559 13.30 น. โดย: บ้านกุงขาม อ่าน 83 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนบ้านกุงขามได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559
เมื่อ 19 พฤษภาคม 2559 11.46 น. โดย: บ้านกุงขาม อ่าน 102 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกุงขาม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนบ้านกุงขาม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมรับมอบทุนการศึกษา
เมื่อ 13 มกราคม 2559 11.07 น. โดย: บ้านกุงขาม อ่าน 239 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 20 รายการ