ข่าวกิจกรรม บ้านนาเลิง
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งขาติ ๕๙
โรงเรียนบ้านนาเลิง จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เพื่อสดุดี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งดาราศาสตร์ไทย
เมื่อ 20 สิงหาคม 2557 11.16 น. โดย: บ้านนาเลิง อ่าน 836 ครั้ง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๕๙
โรงเรียนบ้านนาเลิง จัดงานวันแม่แห่งชาติเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเทิดทูนพระคุณแม่
เมื่อ 15 สิงหาคม 2557 09.43 น. โดย: บ้านนาเลิง อ่าน 274 ครั้ง
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๕๙
โรงเรียนบ้านนาเลิง จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น
เมื่อ 03 สิงหาคม 2557 21.29 น. โดย: บ้านนาเลิง อ่าน 339 ครั้ง
กิจกรรมเข้าค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านบ้านนาเลิง กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบัวงาม สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานป้องกันยาเส
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2557 20.24 น. โดย: บ้านนาเลิง อ่าน 815 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 6 รายการ