ข่าวกิจกรรม บ้านโนนใหญ่
กิจกรรมกีฬาสี
เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563 20.46 น. โดย: บ้านโนนใหญ่ อ่าน 25 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประชุมผู้ปกครอง
เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563 20.39 น. โดย: บ้านโนนใหญ่ อ่าน 32 ครั้ง
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563 20.30 น. โดย: บ้านโนนใหญ่ อ่าน 22 ครั้ง
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563 20.25 น. โดย: บ้านโนนใหญ่ อ่าน 9 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 12 รายการ