ข่าวกิจกรรม บ้านนาแสง
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
เมื่อ 12 มิถุนายน 2563 20.26 น. โดย: บ้านนาแสง อ่าน 214 ครั้ง
การนิเทศติดตามการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์โควิด 19
การนิเทศติดตามการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์โควิด 19
เมื่อ 02 มิถุนายน 2563 16.25 น. โดย: บ้านนาแสง อ่าน 16 ครั้ง
การเรียนการสอนทางไกล เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
การเรียนการสอนทางไกล เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
เมื่อ 02 มิถุนายน 2563 16.05 น. โดย: บ้านนาแสง อ่าน 10 ครั้ง
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 08 เมษายน 2563 19.57 น. โดย: บ้านนาแสง อ่าน 43 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 24 รายการ