ข่าวกิจกรรม กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนกลางใหญ่ฯโดยท่านผู้อำนวยการเฉลิม มุ่งปั่นกลาง มอบหมายให้คุณครูอนงค์ พันพินิจ และคณะครูนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.4-ม.6 ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิม
เมื่อ 04 สิงหาคม 2562 11.57 น. โดย: กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ อ่าน 29 ครั้ง
มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ
โรงเรียนกลางใหญ่ฯโดยท่านผู้อำนวยการเฉลิม มุ่งปั่นกลาง มอบหมายให้คุณครูอนงค์ พันพินิจ และคณะทำการมอบทุนการศึกษา "ทุนยากจนพิเศษ"
เมื่อ 04 สิงหาคม 2562 11.51 น. โดย: กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ อ่าน 22 ครั้ง
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2 รายการ