ข่าวกิจกรรม โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
เมื่อ 10 มกราคม 2563 18.03 น. โดย: บ้านโนนสวรรค์ อ่าน 14 ครั้ง
โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด(โตไปไม่โกง) ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด(โตไปไม่โกง) ประจำปี 2562 จัดโดย สภาเด็กและเยาวชน อำเภอรัตนวา
เมื่อ 29 ธันวาคม 2562 15.33 น. โดย: บ้านโนนสวรรค์ อ่าน 14 ครั้ง
โครงการฝึกอบรม การทำยาหม่องสมุนไพร สภาเด็กและเยาวชนอำเภอรัตนวาปี ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การทำยาหม่องสมุนไพร สภาเด็กและเยาวชนอำเภอรัตนวาปี ประจำปี 2562 ณ. ห้องประชุ
เมื่อ 29 ธันวาคม 2562 15.30 น. โดย: บ้านโนนสวรรค์ อ่าน 7 ครั้ง
กิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม
มื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้นำลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือ-เนตรนา
เมื่อ 29 ธันวาคม 2562 15.27 น. โดย: บ้านโนนสวรรค์ อ่าน 9 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 22 รายการ