ข่าวกิจกรรม โรงเรียนบ้านหลุบปึ้ง
ค่ายวิชาการ
ค่ายวิชาการ กลุ่มเครือข่ายฯ คีรีวงศึกษา
เมื่อ 17 ธันวาคม 2562 14.57 น. โดย: บ้านหลุบปึ้ง อ่าน 10 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาสี
การแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านโนนยาง - โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่
เมื่อ 17 ธันวาคม 2562 14.43 น. โดย: บ้านหลุบปึ้ง อ่าน 8 ครั้ง
โครงการศึกษาแหน่งเรียนรู้
โรงเรียนบ้านหลุบปึ้ง จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ 17 ธันวาคม 2562 14.20 น. โดย: บ้านหลุบปึ้ง อ่าน 8 ครั้ง
กีฬามวลชนหนองสูงสัมพันธ์
กีฬามวลชนหนองสูงสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 2 - 7 พฤศจิกายน 2562
เมื่อ 17 ธันวาคม 2562 13.55 น. โดย: บ้านหลุบปึ้ง อ่าน 10 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 48 รายการ