ข่าวกิจกรรม โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยใจถวายพ่อหลวง
คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยใจถวายพ่อหลวง
เมื่อ 14 มิถุนายน 2560 15.58 น. โดย: บ้านทุ่งหัวช้าง อ่าน 105 ครั้ง
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559 14.33 น. โดย: บ้านทุ่งหัวช้าง อ่าน 110 ครั้ง
แห่เทียนเข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2559 13.29 น. โดย: บ้านทุ่งหัวช้าง อ่าน 124 ครั้ง
การรณรงค์ข่าวประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างจัดกิจกรรม การรณรงค์ข่าวประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2559 13.24 น. โดย: บ้านทุ่งหัวช้าง อ่าน 232 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 41 รายการ