ข่าวกิจกรรม โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์
รับชมวิทยาการคำนวณ
รับชมการประชุมทางไกลดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและcodding
เมื่อ 01 เมษายน 2564 10.43 น. โดย: บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ อ่าน 17 ครั้ง
นิเทศ ติดตาม นโยบาย สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เมื่อ 17 สิงหาคม 2563 13.47 น. โดย: บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ อ่าน 41 ครั้ง
การประชุมทางไกล การสร้างสื่อสารสร้างความเข้าใจ แนวการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 14 สิงหาคม 2563 11.10 น. โดย: บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ อ่าน 172 ครั้ง
ตรวจสุขภาพนักเรียน
เมื่อ 13 สิงหาคม 2563 19.45 น. โดย: บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ อ่าน 39 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 35 รายการ