ข่าวกิจกรรม โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม
วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557
เมื่อ 31 กรกฎาคม 2557 15.07 น. โดย: บ้านทุ่งหล่ม อ่าน 322 ครั้ง
จัดกิจกรรมเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2557
วันที่่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ได้จัดกิจกรรมเลือกต้ั้งกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อ 19 มิถุนายน 2557 08.35 น. โดย: บ้านทุ่งหล่ม อ่าน 253 ครั้ง
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2 รายการ