ข่าวกิจกรรม โรงเรียนบ้านคลองม่วง
การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับมัธยมศึกษา
เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านคลองม่วงจัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์ประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อ 30 กันยายน 2560 07.45 น. โดย: บ้านคลองม่วง อ่าน 119 ครั้ง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านคลองม่วงจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เมื่อ 25 สิงหาคม 2560 07.06 น. โดย: บ้านคลองม่วง อ่าน 113 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการอ่าน กลุ่มโกรกพระพัฒนา เครือข่ายที่ 2
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 กลุ่มเครือข่ายโกรกพระพัฒนา เครือข่ายที่ 2 ได้ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการอ่าน กลุ่มโกร
เมื่อ 03 สิงหาคม 2560 03.47 น. โดย: บ้านคลองม่วง อ่าน 126 ครั้ง
การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับประถมศึกษา
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านคลองม่วงจัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อ 03 สิงหาคม 2560 03.18 น. โดย: บ้านคลองม่วง อ่าน 98 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 11 รายการ