ข่าวกิจกรรม โรงเรียนขาณุวิทยา
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประชาคมอาเซียน
โรงเรียนขาณุวิทยา ได้ส่งคณะครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการร่วมเป็นพันธมิตรด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2556 14.30 น. โดย: ขาณุวิทยา อ่าน 369 ครั้ง
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1 รายการ