ข่าวกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
วันแรกของการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนกลุ่ม A
1 ก.ค.63 วันแรกของการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนกลุ่ม A โดยได้รับการอำนวยความสะดวกจากหน่วยงานเทศบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และ
เมื่อ 09 กันยายน 2563 12.54 น. โดย: อนุบาลบางสะพาน อ่าน 42 ครั้ง
วันแรกของการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 2 ก.ค.63 วันแรกของการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนกลุ่ม B โดยได้รับการอำนวยความสะดวกจากหน่วยงานเทศบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้า
เมื่อ 09 กันยายน 2563 12.50 น. โดย: อนุบาลบางสะพาน อ่าน 44 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563
เมื่อ 09 กันยายน 2563 11.58 น. โดย: อนุบาลบางสะพาน อ่าน 40 ครั้ง
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3 รายการ