ข่าวกิจกรรม โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม
นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ผอ.ชนะวิน แสงทามาตย์ และคณะครูได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดพัทลุง
เมื่อ 08 กันยายน 2562 12.30 น. โดย: ชุมชนพิบูลสงคราม อ่าน 27 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาพัทธสีมาเกมส์ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2562
พัทธสีมาเกมส์ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 07 กันยายน 2562 15.57 น. โดย: ชุมชนพิบูลสงคราม อ่าน 27 ครั้ง
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 07 กันยายน 2562 15.48 น. โดย: ชุมชนพิบูลสงคราม อ่าน 13 ครั้ง
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม จัดกิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2561
เมื่อ 07 กันยายน 2562 15.35 น. โดย: ชุมชนพิบูลสงคราม อ่าน 19 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 5 รายการ