ข่าวกิจกรรม โรงเรียนบ้านท่าลาด
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
การจัดกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนบ้านท่าลาด
เมื่อ 22 สิงหาคม 2560 14.05 น. โดย: บ้านท่าลาด อ่าน 98 ครั้ง
กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนบ้านท่าลาด
เมื่อ 19 สิงหาคม 2560 15.58 น. โดย: บ้านท่าลาด อ่าน 138 ครั้ง
โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนบ้านท่าลาด ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนมาตรฐานสากบ
เมื่อ 02 ตุลาคม 2559 23.55 น. โดย: บ้านท่าลาด อ่าน 179 ครั้ง
เลี้ยงน้ำชาหาทุนการศึกษา
โรงเรียนโดนวาตภัย ทำให้เกิดความเสียหาย จำนวนมาก จึงจัดหางบประมาณในการซ่อมแซม
เมื่อ 02 ตุลาคม 2559 23.51 น. โดย: บ้านท่าลาด อ่าน 179 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 7 รายการ