ข่าวกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน
ทุนเสมอภาคนักเรียนยากจนพิเศษ
มอบทุนเสมอภาคแก่นักเรียนยากจนพิเศษ
เมื่อ 09 กันยายน 2563 14.59 น. โดย: อนุบาลปากพะยูน อ่าน 20 ครั้ง
มอบทุนนักเรียน
มอบทุนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4
เมื่อ 01 กันยายน 2563 13.53 น. โดย: อนุบาลปากพะยูน อ่าน 10 ครั้ง
มอบอุปกรณ์การเรียน
มอบอุปกรณ์การเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เมื่อ 01 กันยายน 2563 13.46 น. โดย: อนุบาลปากพะยูน อ่าน 30 ครั้ง
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3 รายการ