ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรืองานจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)

 

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่เฟือง

           เรื่อง  ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 (สำหรับงานซื้อหรืองานจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)

                                         ........................................

 

                   ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2560ข้อ 81 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ได้

รับการคัดเลือกในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  ตามที่กรม

บัญชีกลางกำหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                   โรงเรียนบ้านแม่เฟือง  ขอประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สำหรับ

งานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  ในรายการ

จัดซื้อ  วัสดุสำหรับจัดทำเอกสารงานการเงินและพัสดุ  ผู้ได้รับคัดเลือก คือ ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี่  

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  1,000 บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)

 

                     ประกาศ ณ วันที่  27  พฤศจิกายน  2563

 

                                                                  ฉัตรมงคล  รัตนปัญญา          

                                                            (นายฉัตรมงคล  รัตนปัญญา)

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เฟือง

 
ส่งข่าวโดย : บ้านแม่เฟือง  เมื่อวันที่ : 21 มกราคม 2564 15.14 น. เปิดอ่าน: 47 ครั้ง ไอพี:: 110.171.206.73 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลบริษัทสร้างการดี [25 กุมภาพันธ์ 2564 14.57 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 กุมภาพันธ์ 2564 13.50 น.][อ่าน 10 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาทำอาหาร โครงการอาหารกลางเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะ [25 กุมภาพันธ์ 2564 13.41 น.][อ่าน 11 ครั้ง]
เชิญชวนเสนอราคา การจ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษ [25 กุมภาพันธ์ 2564 10.24 น.][อ่าน 32 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนวัดบ้านสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ไตรมาสท [25 กุมภาพันธ์ 2564 10.20 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]