โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึงเข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและการขับเคลื่อนอ

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา และขับเคลื่อนองค์กร” ประจำปีงบประมาณ 2562

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร” ประจำปีงบประมาณ 2562 

หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นภายใต้มิติการจัดการความรู้ที่สั่งสมมา จากความรู้เชิงประสบการณ์ของ คณะวิทยากรที่ได้ให้การบริการวิชาการกับองค์กรต่างๆ ไม่น้อยกว่า 20 องค์กร หลักสูตรจึง ไม่ได้มุ่งเน้นแค่ทฤษฎี แต่เน้นให้ความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อ พัฒนาองค์กร และสอดคล้องกับการรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานตรวจประเมิน และ การประกันคุณภาพ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับสิทธิ์ในการขอค าปรึกษากับคณะวิทยากรหลังการ อบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผ่านช่องทางกลุ่ม Facebook Group ที่ศูนย์ฯ จัดทำขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hcdsuandusit.com/ContentDetail.aspx?contentID=281

 
ส่งข่าวโดย : นิคมพิมายศึกษา  เมื่อวันที่ : 21 มกราคม 2564 16.11 น. เปิดอ่าน: 38 ครั้ง ไอพี:: 159.192.97.53 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
๑๖ มกราคม ของทุกปี "วันครูแห่งชาติ" [04 มีนาคม 2564 17.03 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) ผ่านการคัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรม โครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมของโค [04 มีนาคม 2564 16.49 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบ [04 มีนาคม 2564 16.42 น.][อ่าน 1 ครั้ง]
ประชุมชี้แจงการบริหารการสอบ O-NET ปี ๒๕๖๓ [04 มีนาคม 2564 15.51 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 [04 มีนาคม 2564 15.53 น.][อ่าน 9 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]