ประกาศโรงเรียนบ้านโพธิ์งาม ประกาศเปิดการเรียนการสอนปกติ (ฉบับที่ ๔)

 

ตามที่โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม ได้มีการประกาศเรื่องการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตั้งแ

 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนบ้านโพธิ์งามได้พิจารณาและประเมินความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนได้เองตามบริบทพื้นที่ของแต่ละโรงเรียนและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ไม่พบติดเชื้อเพิ่มขึ้น โรงเรียนบ้านโพธิ์งามจึงขอประกาศ เปิดการเรียนการสอนแบบปกติ ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยให้คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

  ไฟล์ประกอบ
ประกาศเปิดการเรียนการสอน (ฉบับที่๔)
ส่งข่าวโดย : บ้านโพธิ์งาม  เมื่อวันที่ : 25 มกราคม 2564 10.40 น. เปิดอ่าน: 16 ครั้ง ไอพี:: 110.171.172.176 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
๑๖ มกราคม ของทุกปี "วันครูแห่งชาติ" [04 มีนาคม 2564 17.03 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) ผ่านการคัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรม โครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมของโค [04 มีนาคม 2564 16.49 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบ [04 มีนาคม 2564 16.42 น.][อ่าน 1 ครั้ง]
ประชุมชี้แจงการบริหารการสอบ O-NET ปี ๒๕๖๓ [04 มีนาคม 2564 15.51 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 [04 มีนาคม 2564 15.53 น.][อ่าน 9 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]