Coaching and Mentoring

 

โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองพรหม ได้นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้แบบ RBL ( Research-based Learning )  ซึ่งหมายถึง การนำกระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยมาเป็นพื้นฐาน ในการจัดการเรียนรู้ หรือนำเอากระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  หลังจากที่เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เป็นเวลา 4 วัน

 
ส่งข่าวโดย : บ้านหนองพรหม  เมื่อวันที่ : 15 กันยายน 2556 20.16 น. เปิดอ่าน: 226 ครั้ง ไอพี:: 101.109.52.104 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
"ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าการเกษตร" [08 กุมภาพันธ์ 2559 16.02 น.][อ่าน 27 ครั้ง]
วันที่ 8 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนบ้านสันป่าสักร่วมกิจกรรมข่ายวิชา o-net เครือข่ายสถานศึกษาแม่ [08 กุมภาพันธ์ 2559 15.54 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
งานกีฬาศูนย์เครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2558 [08 กุมภาพันธ์ 2559 15.46 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
test [08 กุมภาพันธ์ 2559 15.21 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
ประชุมเตรียมการจัดค่ายคณิตศาสตร์กลุ่มโรงเรียนบ้านโฮ่ง [08 กุมภาพันธ์ 2559 15.09 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์@พัฒนาโดย sumphan@nongkhai2.moe.go.th