Coaching and Mentoring

 

โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองพรหม ได้นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้แบบ RBL ( Research-based Learning )  ซึ่งหมายถึง การนำกระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยมาเป็นพื้นฐาน ในการจัดการเรียนรู้ หรือนำเอากระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  หลังจากที่เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เป็นเวลา 4 วัน

 
ส่งข่าวโดย : บ้านหนองพรหม  เมื่อวันที่ : 15 กันยายน 2556 20.16 น. เปิดอ่าน: 136 ครั้ง ไอพี:: 101.109.52.104 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
สอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2557 [31 มกราคม 2558 21.15 น.][อ่าน 7 ครั้ง]
สอบ O- net ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 [31 มกราคม 2558 13.37 น.][อ่าน 126 ครั้ง]
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะชีวิต มูลนิธิไรท์ ทู เพลย์ ปี 2558 [31 มกราคม 2558 04.39 น.][อ่าน 22 ครั้ง]
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เตรียมประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ [30 มกราคม 2558 20.31 น.][อ่าน 14 ครั้ง]
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม [30 มกราคม 2558 20.26 น.][อ่าน 23 ครั้ง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์@พัฒนาโดย sumphan@nongkhai2.moe.go.th