Coaching and Mentoring

 

โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองพรหม ได้นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้แบบ RBL ( Research-based Learning )  ซึ่งหมายถึง การนำกระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยมาเป็นพื้นฐาน ในการจัดการเรียนรู้ หรือนำเอากระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  หลังจากที่เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เป็นเวลา 4 วัน

 
ส่งข่าวโดย : บ้านหนองพรหม  เมื่อวันที่ : 15 กันยายน 2556 20.16 น. เปิดอ่าน: 99 ครั้ง ไอพี:: 101.109.52.104 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ปราชญ์ชาวบ้านช่วยสอนอาชีพให้กับนักเรียน [22 ตุลาคม 2557 12.26 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
การปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน [22 ตุลาคม 2557 12.00 น.][อ่าน 8 ครั้ง]
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน [22 ตุลาคม 2557 11.49 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
ร่วมงานกับไทยเบฟ [22 ตุลาคม 2557 11.29 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ [22 ตุลาคม 2557 11.15 น.][อ่าน 13 ครั้ง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์@พัฒนาโดย sumphan@nongkhai2.moe.go.th