Coaching and Mentoring

 

โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองพรหม ได้นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้แบบ RBL ( Research-based Learning )  ซึ่งหมายถึง การนำกระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยมาเป็นพื้นฐาน ในการจัดการเรียนรู้ หรือนำเอากระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  หลังจากที่เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เป็นเวลา 4 วัน

 
ส่งข่าวโดย : บ้านหนองพรหม  เมื่อวันที่ : 15 กันยายน 2556 20.16 น. เปิดอ่าน: 102 ครั้ง ไอพี:: 101.109.52.104 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
มอบอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 [25 ตุลาคม 2557 19.08 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
ประชุมผู้ปกครอง [25 ตุลาคม 2557 18.51 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
คณะครูและผู้บริหารร่วมถวายพวงมาลาในวันปิยมหาราช [25 ตุลาคม 2557 16.26 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
คณะครูและผู้บริหารร่วมถวายพวงมาลาในวันปิยมหาราช [25 ตุลาคม 2557 16.16 น.][อ่าน 2 ครั้ง]
ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ท่าน ผอ.เขตคนใหม่ [25 ตุลาคม 2557 15.13 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์@พัฒนาโดย sumphan@nongkhai2.moe.go.th