Coaching and Mentoring

 

โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองพรหม ได้นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้แบบ RBL ( Research-based Learning )  ซึ่งหมายถึง การนำกระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยมาเป็นพื้นฐาน ในการจัดการเรียนรู้ หรือนำเอากระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  หลังจากที่เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เป็นเวลา 4 วัน

 
ส่งข่าวโดย : บ้านหนองพรหม  เมื่อวันที่ : 15 กันยายน 2556 20.16 น. เปิดอ่าน: 107 ครั้ง ไอพี:: 101.109.52.104 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กิจกรรมเข้าค่ายพุทธธรรมนำชีวิต [16 กันยายน 2557 21.48 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 1 [16 กันยายน 2557 21.26 น.][อ่าน 7 ครั้ง]
ศูนย์เครื่อข่ายคุณภาพการศึกษาทักษิณสัมพันธ์จัดงานมุทิตาจิต [16 กันยายน 2557 20.02 น.][อ่าน 25 ครั้ง]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ยางตลาด 2 [16 กันยายน 2557 14.42 น.][อ่าน 15 ครั้ง]
ผลการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน ศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 2 [16 กันยายน 2557 14.39 น.][อ่าน 9 ครั้ง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์@พัฒนาโดย sumphan@nongkhai2.moe.go.th