Coaching and Mentoring

 

โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองพรหม ได้นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้แบบ RBL ( Research-based Learning )  ซึ่งหมายถึง การนำกระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยมาเป็นพื้นฐาน ในการจัดการเรียนรู้ หรือนำเอากระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  หลังจากที่เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เป็นเวลา 4 วัน

 
ส่งข่าวโดย : บ้านหนองพรหม  เมื่อวันที่ : 15 กันยายน 2556 20.16 น. เปิดอ่าน: 78 ครั้ง ไอพี:: 101.109.52.104 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
๒๙ กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ [30 กรกฎาคม 2557 23.16 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
กิจกรรมวันไหว้ครูปี57 [30 กรกฎาคม 2557 22.20 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
ประชุมผู้ปกครอง [30 กรกฎาคม 2557 22.03 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
รณรงค์ป้องกันยุงลายโรคไข้เลือดออก [30 กรกฎาคม 2557 21.57 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
เบ็ตตี้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับราชา [30 กรกฎาคม 2557 21.32 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์@พัฒนาโดย sumphan@nongkhai2.moe.go.th