Coaching and Mentoring

 

โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองพรหม ได้นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้แบบ RBL ( Research-based Learning )  ซึ่งหมายถึง การนำกระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยมาเป็นพื้นฐาน ในการจัดการเรียนรู้ หรือนำเอากระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  หลังจากที่เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เป็นเวลา 4 วัน

 
ส่งข่าวโดย : บ้านหนองพรหม  เมื่อวันที่ : 15 กันยายน 2556 20.16 น. เปิดอ่าน: 171 ครั้ง ไอพี:: 101.109.52.104 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่ทำกายบริหาร [28 พฤษภาคม 2558 18.41 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
ภาพกิจกรรมทั่วไปครับ [28 พฤษภาคม 2558 18.00 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
ร่วมไว้อาลัย [28 พฤษภาคม 2558 17.46 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
ประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ [28 พฤษภาคม 2558 16.29 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
ประชุมครู [28 พฤษภาคม 2558 16.25 น.][อ่าน 7 ครั้ง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์@พัฒนาโดย sumphan@nongkhai2.moe.go.th