Coaching and Mentoring

 

โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองพรหม ได้นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้แบบ RBL ( Research-based Learning )  ซึ่งหมายถึง การนำกระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยมาเป็นพื้นฐาน ในการจัดการเรียนรู้ หรือนำเอากระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  หลังจากที่เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เป็นเวลา 4 วัน

 
ส่งข่าวโดย : บ้านหนองพรหม  เมื่อวันที่ : 15 กันยายน 2556 20.16 น. เปิดอ่าน: 124 ครั้ง ไอพี:: 101.109.52.104 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กีฬาสีโรงเรียนวังหินประชาสรรค์ [22 ธันวาคม 2557 15.09 น.][อ่าน 7 ครั้ง]
เทคโนโลยีละโว้ลพบุรี ออกหน่วยจิตอาสา [22 ธันวาคม 2557 15.03 น.][อ่าน 10 ครั้ง]
งาน 5 ธันวามหาราช [22 ธันวาคม 2557 15.01 น.][อ่าน 12 ครั้ง]
กีฬาสานสัมพันธ์ ครนเกมส์ครั้งที่12 [22 ธันวาคม 2557 14.46 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
ค่ายเยาวชนอาสาต้านยาเสพติด [22 ธันวาคม 2557 10.57 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์@พัฒนาโดย sumphan@nongkhai2.moe.go.th