Coaching and Mentoring

 

โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองพรหม ได้นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้แบบ RBL ( Research-based Learning )  ซึ่งหมายถึง การนำกระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยมาเป็นพื้นฐาน ในการจัดการเรียนรู้ หรือนำเอากระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  หลังจากที่เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เป็นเวลา 4 วัน

 
ส่งข่าวโดย : บ้านหนองพรหม  เมื่อวันที่ : 15 กันยายน 2556 20.16 น. เปิดอ่าน: 145 ครั้ง ไอพี:: 101.109.52.104 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศติดตามโรงเรียน [04 มีนาคม 2558 21.43 น.][อ่าน 8 ครั้ง]
มิตรภาพที่ 31 คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน [04 มีนาคม 2558 19.57 น.][อ่าน 12 ครั้ง]
เศรษฐกิจพอเพียง [04 มีนาคม 2558 19.38 น.][อ่าน 10 ครั้ง]
ค่ายลูกเสือพระอาจารย์ธรรมโชติ [04 มีนาคม 2558 17.41 น.][อ่าน 9 ครั้ง]
นักเรียน ม.1และ ม.2 ทำข้อสอบกลาง [03 มีนาคม 2558 18.16 น.][อ่าน 65 ครั้ง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์@พัฒนาโดย sumphan@nongkhai2.moe.go.th