Coaching and Mentoring

 

โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองพรหม ได้นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้แบบ RBL ( Research-based Learning )  ซึ่งหมายถึง การนำกระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยมาเป็นพื้นฐาน ในการจัดการเรียนรู้ หรือนำเอากระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  หลังจากที่เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เป็นเวลา 4 วัน

 
ส่งข่าวโดย : บ้านหนองพรหม  เมื่อวันที่ : 15 กันยายน 2556 20.16 น. เปิดอ่าน: 197 ครั้ง ไอพี:: 101.109.52.104 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น [29 สิงหาคม 2558 08.04 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
นิเทศติดตามการดำเนินงานตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี [29 สิงหาคม 2558 01.33 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ [28 สิงหาคม 2558 20.03 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน [28 สิงหาคม 2558 14.34 น.][อ่าน 13 ครั้ง]
กิจกรรม " เพื่อสังคม" [28 สิงหาคม 2558 13.47 น.][อ่าน 8 ครั้ง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์@พัฒนาโดย sumphan@nongkhai2.moe.go.th