Coaching and Mentoring

 

โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองพรหม ได้นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้แบบ RBL ( Research-based Learning )  ซึ่งหมายถึง การนำกระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยมาเป็นพื้นฐาน ในการจัดการเรียนรู้ หรือนำเอากระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  หลังจากที่เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เป็นเวลา 4 วัน

 
ส่งข่าวโดย : บ้านหนองพรหม  เมื่อวันที่ : 15 กันยายน 2556 20.16 น. เปิดอ่าน: 248 ครั้ง ไอพี:: 101.109.52.104 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต [02 กรกฎาคม 2559 10.04 น.]
พิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ [02 กรกฎาคม 2559 09.23 น.][อ่าน 7 ครั้ง]
เยี่ยมบ้านนักเรียน [02 กรกฎาคม 2559 08.31 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
การให้ความรู้และป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ [02 กรกฎาคม 2559 08.11 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
บริจาคโลหิต" [02 กรกฎาคม 2559 07.37 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์@พัฒนาโดย sumphan@nongkhai2.moe.go.th