Coaching and Mentoring

 

โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองพรหม ได้นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้แบบ RBL ( Research-based Learning )  ซึ่งหมายถึง การนำกระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยมาเป็นพื้นฐาน ในการจัดการเรียนรู้ หรือนำเอากระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  หลังจากที่เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เป็นเวลา 4 วัน

 
ส่งข่าวโดย : บ้านหนองพรหม  เมื่อวันที่ : 15 กันยายน 2556 20.16 น. เปิดอ่าน: 166 ครั้ง ไอพี:: 101.109.52.104 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
หน่วยแพทย์มูลนิธิ อนามัย อาสาชนบทในพระบบรมราชูปถัมภ์(บ่าย) [25 เมษายน 2558 22.11 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
หน่วยแพทย์มูลนิธิ อนามัย อาสาชนบทในพระบบรมราชูปถัมภ์(เช้า) [25 เมษายน 2558 22.00 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๘ [23 เมษายน 2558 22.48 น.][อ่าน 77 ครั้ง]
ผ้าป่าการศึกษาครบรอบ100ปีโรงเรียน [23 เมษายน 2558 18.13 น.][อ่าน 25 ครั้ง]
พิธีมอบผลการเรียน ชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลยโสธร 16 มีนาคม 2558 [23 เมษายน 2558 16.14 น.][อ่าน 15 ครั้ง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์@พัฒนาโดย sumphan@nongkhai2.moe.go.th