ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ.2556 ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ ได้ 4 เหร

 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
http://www.esan63.sillapa.net/sp-center/configweb/logo_a4_sp-base.jpg
โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน เดือน ธันวาคม 2556
               
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 31.28 เข้าร่วม 54 1. เด็กชายวรวุฒิ  ทุรารัมย์ 1. นายปรีดา  บุเกตุ
2. เด็กชายสายชล  เจริญรัมย์ 2. นายภูฏิภัค  โพธิงาม
   
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.8 ทอง 34 1. เด็กชายนคร  นะครรัมย์ 1. นางสาวทักษิณา  ฤทธิ์ไธสง
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เพ็ชรเลิศ 2. นางสาวพจนีพร  สงกูล
3. เด็กหญิงอังสุมาลิน  โหม่งสูงเนิน  
   
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 87.8 ทอง 47 1. เด็กหญิงธัญวารัตน์  สายสอน 1. นางสาวทักษิณา  ฤทธิ์ไธสง
2. เด็กหญิงมาริษา  ปัญญางาม 2. นางสาวพจนีพร  สงกูล
3. เด็กหญิงสุนันทา  ทะรินรัมย์  
   
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit)          ม.1-ม.3 84 ทอง 27 1. เด็กชายจิระพงษ์  กักขุนทด 1. นางพิราวรรณ  พูนผล
2. เด็กหญิงธัญยพร  อุทธารัมย์ 2. นางสาวสุกัลยา  ศรีดาชาติ
3. เด็กหญิงบุษกร  ธรรมบุตร  
4. เด็กหญิงศันสนีย์  แสงแก้ว  
5. เด็กหญิงอัญชิสา  ผิวทอง  
   
5 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง)     ม.1-ม.3 79.6 เงิน 47 1. เด็กชายวีรยุทธ  นะวะสิมมา 1. นายดุษฎี  ขันธวุฒิ
6 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน)          ม.1-ม.3 79 เงิน 52 1. เด็กชายสุชา  ฤาชา 1. นายดุษฎี  ขันธวุฒิ
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86.3 ทอง 12 1. เด็กชายธีรพล   แสงสุริยะ 1. นางณัฐกานต์   นักบุญ
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 34 1. เด็กชายบารมี  ใหญ่รัมย์ 1. นางศศิธร  อาญาเมือง
 
ส่งข่าวโดย : วัดบ้านเมืองโพธิ์  เมื่อวันที่ : 20 ธันวาคม 2556 16.50 น. เปิดอ่าน: 647 ครั้ง ไอพี:: 101.51.168.103 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ติดตามเพจของโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ [20 มิถุนายน 2561 20.30 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
ประชุมการพัฒนาแผนพัฒนา [20 มิถุนายน 2561 20.07 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
น้องอัจฉราพร. วรรณโพธิ์ เป็นตัวแทนจากอาเซียน [20 มิถุนายน 2561 15.41 น.][อ่าน 8 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองพลับกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ [20 มิถุนายน 2561 15.43 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
การตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน [20 มิถุนายน 2561 15.19 น.][อ่าน 29 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]